Koolituse "E-KURSUSE LOOMINE ÕPIKESKKONNAS MOODLE" läbiviimiseks loodud e-õppe kursus.

Infektsioonivolinike kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele lisapädevust hooldekodude personali nõustamiseks COVID 19 ohu olukorras.

Infektsioonivolinike kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele lisapädevust hooldekodude personali nõustamiseks COVID 19 ohu olukorras.

Infektsioonikontrolli e-kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele ja hoolekandeasutuse personalile lisapädevust standartnõuete rakendamiseks ja COVID 19 ohu olukorras hoolekandeasutustes.

E-kursuse eesmärk on anda õdedele lisapädevust ettevaatusabinõude ja meetmete rakendamiseks perearstikeskustes ja koduõenduses nakkuste vältimiseks


Kursuse eesmärk on anda lisapädevust infektsioonikontrolli teostavatele inimestele


Infektsioonivolinike kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele lisapädevust hooldekodude personali nõustamiseks COVID 19 ohu olukorras.

Kliinikumi uue töötaja koolitus on suunatud kõikidele TÜ Kliinikumisse tööle asunud töötajatele.

Kursuse looja ja haldaja: Koolituskeskus

Kursusele registreerumine toimub läbi TÜ Kliinikumi Koolituskeskuse koolituskalendri. Lisainfo tel 731 8174

Kursuse eesmärk on anda lisapädevus viiruste ja mikroorganismide leviku piiramiseks ettevõtete töötajatele.

Kursuse sihtgrupiks on töötajad, kes vastutavad ettevõttes ohutu ja turvalise keskkonna eest: vahetud juhid, töökeskkonnaspetsialistid, personalitöötajad ja muud teemast huvitatud töötajad.

Kursusel antakse ülevaade patsiendiohutuse olemusest, kasutatavatest terminitest ja mõistetest, patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisest vigade ja ohujuhtumite ennetamisel, patsiendi ohujuhtumite infosüsteemist ja ohujuhtumite registreerimisest