Rakenduse eHL kasutajate koolitused.

Käesoleva kursuse eesmärk on anda statsionaaris tööd alustavale tudengile, arst-residendile või arstile võimalus iseseisvalt eHL-is teostatavad peamised toimingud selgeks õppida. Kursus koosneb viiest osast:

  1. Sissejuhatus
  2. Diagnoosid
  3. Anamnees, esialgne diagnoos ja päevik
  4. Külastuse lõpetamine, epikriis ja dokumenteerimise lõpetamine
  5. Praktiline töö