Maht: 4 tundi, 100% e-õpe.
Õppeprotsess: tegevus veebipõhises Moodle keskkonnas.
Enesehindamise test Moodle keskkonnas. Valikvastustega küsimused teema lõpus. Testi ei ole hindeline, testi täitja saab ise pärast vastuste kinnitamist jälgida, mis osas on teadmised head või mis valdkonda peaks uuesti lugema.
Foorum: tutvuge Moodle õpikeskkonnaga ja õppematerjalidega, foorumisse kirjutage mõtteid, mis teil lugemise käigus/järel tekkisid – mis tundus uus ja vajalik huvitav, mida olete ise kogenud, millega nõus ei ole.
Eeldused: kursusel saavad osaleda õe-, ämmaemanda-, bioanalüütiku-, arstiõppe läbinud tervishoiuspetsialistid.
Sihtrühm: õde, ämmaemand, bioanalüütik, arst.
Kursuse eesmärk: anda ülevaade ja teadmised preanalüütilisest faasist ja veenivere võtmise etappidest.
Kursuse läbides õppija:
  • teab preanalüütika alaseid nõudeid ühendlaboris ja teab, kust nende kohta vajadusel infot leida;
  • teab kuidas identifitseerida patsienti ja valida õiged proovinõud;
  • teab kuidas sihipäraselt kasutada veenivere võtmise vahendeid;
  • teab veenivere kogumisega seotud preanalüütilisi nõudeid;
  • teab hemolüüsi tekkimise põhjuseid ja võtteid hemolüüsi vältimiseks.
 
Kursuse koostas: Pille Mee