Kursusel saab õendustöötaja ülevaate ja tööks vajalikud teadmised kõikidele õendustöötajatele, kes puutuvad oma töös kokku tsütostaatiliste ravimite käitlemisega:

  • tsütostaatiliste ravimite eripärast
  • ravimite manustamise ettevalmistamisest
  • tegutsemisest tsütostaatikumi lekke korral
  • käitlemise erinõuetest ja isikukaitsevahendite kasutamisest
  • jäätmekäitlusest
  • patsiendi ohutusmeetmetest kodus.