Kursus on loodud uuele töötajale, kes asub tööle  SA Tartu Ülikooli Naistekliinikus, et soodustada sisseelamist uude töökeskkonda.

Kursus annab esmalt ülevaate  Kliinikumi töökorraldusest ja -dokumentidest ning olulistest teemadest, mis soodustavad toimetulekut uue töötajana kohanemiseks.

Edasi antakse ülevaade naistekliiniku patsientide ja töö profiilist ja osutatavatest teenustest  osakondade kaupa. 

E-kursus on üles ehitatud teemadena ja jaotatud enam kui 10 teemaplokki.

Kursuse edukaks sooritamiseks tuleb töötada läbi kõik materjalid, sooritada igas teemas olevad enesekontrollitestid ning kursuse lõputest.