Kursuse eesmärk on anda lisapädevus viiruste ja mikroorganismide leviku piiramiseks ettevõtete töötajatele.

Kursuse sihtgrupiks on töötajad, kes vastutavad ettevõttes ohutu ja turvalise keskkonna eest: vahetud juhid, töökeskkonnaspetsialistid, personalitöötajad ja muud teemast huvitatud töötajad.