Kursusel antakse ülevaade patsiendiohutuse olemusest, teemaga seotud terminitest ja mõistetest, patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisest vigade ja ohujuhtumite ennetamisel, patsiendi ohujuhtumite infosüsteemist ja ohujuhtumite registreerimisest.