E-kursuse eesmärk on anda õdedele lisapädevust ettevaatusabinõude ja meetmete rakendamiseks perearstikeskustes ja koduõenduses nakkuste vältimiseks