Kursuse eesmärk: Iga avaliku sektori töötaja peab teadma, mis on huvide konflikt ja kuidas ennetada korruptsiooni. E-kursuse näol on tegemist kaheksaosalise korruptsiooniteemalise-loengusarjaga, mille võiksid läbida kõik avaliku sektori asutuste töötajad, nii ametnikud kui ka töölepingulised töötajad, alustades ministeeriumide, riigiasutuste ja omavalitsuste teenistujatest ning lõpetades haiglate ning koolide töötajatega. Kursuse läbimise tulemuse hindamiseks on loodud testid, millele vastates saate teada, kui hästi loetud ja kuuldud info meelde jäi.

Läbitavad teemad:

  1. Mis on korruptsioon?
  2. Kes on ametiisik?
  3. Millised on ametiisiku kohustused?
  4. Mis on soodustus ja korruptiivne tulu?
  5. Mis on toimingupiirang (kuidas vältida huvide konflikti) ja kes on seotud isik?
  6. Millised on toimingupiirangu erandid?
  7. Kuidas ja millistest kõrvaltegevustest teatada?
  8. Millised on lobistamise põhimõtted?
  9. Kursuse läbimiseks tuleb täita lõpptest, millele vastates saate teada, kui hästi räägitu meelde jäi. 

Koolitusmaterjalid töötas välja Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond koostöös Sisekaitseakadeemiaga.

Kursusele saab registreerida läbi TÜ Kliinikumi koolituskeskuse koolituskalendris.