E-kursus on mõeldud närvikliiniku õdedele ja hooldajatele (eelkõige uutele töötajale), kes asuvad tööle neuroloogia või neurokirurgia osakonnas.

E-kursuse läbimise tulemusel saad teada neuroloogiliste ja neurokirurgiliste haiguste ja ravi üldistest põhimõtetest ning raviga kaasnetest kõrvaltoimetest ja nende leevendamisvõimalustest.

E-kursus on üles ehitatud teemadena ja jaotatud 12 plokki.

Iga teema juures on väike teadmistekontroll ehk siis midagi, mis motiveerib Sind lugema, kuulama ning kaasa mõtlema. Teste on võimalik sooritada piiramatu arv kordi, kuni kõik küsimused on 100% õigesti vastatud.

PS! Kui tahad teste sooritada nii, et saaksid vajadusel kasutada/lugeda kursuse materjale, siis ava test eraldi aknas (parem hiireklõps "Open in new tab").

Kursuse läbimiseks on Sul aega 4 kuud alates kursusele lisamisest. Kursus loetakse arvestatuks, kui kõik testid (12) on lõpuks positiivselt sooritatud. 

Kursuse lõppedes kogud 16 koolitustundi.

Igasugune tagasiside ja ettepanekud teemade ning kursuse ülesehituse kohta on oodatud tagasiside küsimustikus.

*E-kursus on loodud TÜ Kliinikumi närvikliiniku õdede poolt ülemõe Ester Vatsk ja Maria Arro eestvedamisel.

Edu uute teadmiste omandamisel!