Saadaolevad kursused

Kursuse eesmärk: Iga avaliku sektori töötaja peab teadma, mis on huvide konflikt ja kuidas ennetada korruptsiooni. E-kursuse näol on tegemist kaheksaosalise korruptsiooniteemalise-loengusarjaga, mille võiksid läbida kõik avaliku sektori asutuste töötajad, nii ametnikud kui ka töölepingulised töötajad, alustades ministeeriumide, riigiasutuste ja omavalitsuste teenistujatest ning lõpetades haiglate ning koolide töötajatega. Kursuse läbimise tulemuse hindamiseks on loodud testid, millele vastates saate teada, kui hästi loetud ja kuuldud info meelde jäi.

Läbitavad teemad:

 1. Mis on korruptsioon?
 2. Kes on ametiisik?
 3. Millised on ametiisiku kohustused?
 4. Mis on soodustus ja korruptiivne tulu?
 5. Mis on toimingupiirang (kuidas vältida huvide konflikti) ja kes on seotud isik?
 6. Millised on toimingupiirangu erandid?
 7. Kuidas ja millistest kõrvaltegevustest teatada?
 8. Millised on lobistamise põhimõtted?
 9. Kursuse läbimiseks tuleb täita lõpptest, millele vastates saate teada, kui hästi räägitu meelde jäi. 

Koolitusmaterjalid töötas välja Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond koostöös Sisekaitseakadeemiaga.

Kursusele saab registreerida läbi TÜ Kliinikumi koolituskeskuse koolituskalendris. 

Kursus on mõeldud kõigile Traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku uutele õdedele läbimiseks esimese 4 kuu jooksul alates tööle asumisest.

Anesteesiaõe e-kursus kursus on mõeldud kõigile uutele õdedele, kes asuvad tööle anestesioloogia osakonnas. 

Kursusel saab õendustöötaja ülevaate ja tööks vajalikud teadmised kõikidele õendustöötajatele, kes puutuvad oma töös kokku tsütostaatiliste ravimite käitlemisega:

 • tsütostaatiliste ravimite eripärast
 • ravimite manustamise ettevalmistamisest
 • tegutsemisest tsütostaatikumi lekke korral
 • käitlemise erinõuetest ja isikukaitsevahendite kasutamisest
 • jäätmekäitlusest
 • patsiendi ohutusmeetmetest kodus.

Kursus on mõeldud happe-aluse tasakaalu ja veregaaside analüsaatori kasutajale.

Registreerimisel on vajalik võti: HAT

See kursus on mõeldud uutele õendustöötajatele, kes asuvad tööle hematoloogia-onkoloogia kliinikus.

E-õppe vormis saab töötaja ülevaate onkoloogiliste haiguste ja ravi põhimõtetest, olulisematest kõrvaltoimetest ning nende leevendamisvõimalustest, tsütostaatikumide käitlemisest. Lisaks antakse kursuse käigus edasi üldinfo kliinikumi kohta, mis on vajalik uuele töötajale.

Kursus on suunatud kõikidele Naistekliinikus töötavatele ja tööle asuvatele töötajatele, et ühtlustada  rinnaga toitmisega seotud teadmiste taset ning lisada kaasajastatud teavet. Teadlike ja motiveeritud töötajate toel viime ellu  rinnaga toitmise strateegia ning panustame ühiselt  rinnaga toitmisesse ning laste ja emade tervisesse.

Kursus sisaldab enesehindamise ning 10 sisumoodulit. Kursuse   läbimiseks on aega kaks kuud.

Kursuse edukaks sooritamiseks tuleb töötada läbi kõik materjalid, sooritada igas teemas olevad enesekontrollitestid ning kursuse lõputest.

Kursus on loodud uuele töötajale, kes asub tööle  SA Tartu Ülikooli Naistekliinikus, et soodustada sisseelamist uude töökeskkonda.

Kursus annab esmalt ülevaate  Kliinikumi töökorraldusest ja -dokumentidest ning olulistest teemadest, mis soodustavad toimetulekut uue töötajana kohanemiseks.

Edasi antakse ülevaade naistekliiniku patsientide ja töö profiilist ja osutatavatest teenustest  osakondade kaupa. 

E-kursus on üles ehitatud teemadena ja jaotatud vastavalt 10 teemaplokki.

Kursuse edukaks sooritamiseks tuleb töötada läbi kõik materjalid, sooritada igas teemas olevad enesekontrollitestid ning kursuse lõputest.

E-kursus on mõeldud närvikliiniku õdedele ja hooldajatele (eelkõige uutele töötajale), kes asuvad tööle neuroloogia või neurokirurgia osakonnas.

E-kursuse läbimise tulemusel saad teada neuroloogiliste ja neurokirurgiliste haiguste ja ravi üldistest põhimõtetest ning raviga kaasnetest kõrvaltoimetest ja nende leevendamisvõimalustest.

E-kursus on üles ehitatud teemadena ja jaotatud 12 plokki.

Iga teema juures on väike teadmistekontroll ehk siis midagi, mis motiveerib Sind lugema, kuulama ning kaasa mõtlema. Teste on võimalik sooritada piiramatu arv kordi, kuni kõik küsimused on 100% õigesti vastatud.

PS! Kui tahad teste sooritada nii, et saaksid vajadusel kasutada/lugeda kursuse materjale, siis ava test eraldi aknas (parem hiireklõps "Open in new tab").

Kursuse läbimiseks on Sul aega 4 kuud alates kursusele lisamisest. Kursus loetakse arvestatuks, kui kõik testid (12) on lõpuks positiivselt sooritatud. 

Kursuse lõppedes kogud 16 koolitustundi.

Igasugune tagasiside ja ettepanekud teemade ning kursuse ülesehituse kohta on oodatud tagasiside küsimustikus.

*E-kursus on loodud TÜ Kliinikumi närvikliiniku õdede poolt ülemõe Ester Vatsk ja Maria Arro eestvedamisel.

Edu uute teadmiste omandamisel!

Loengupakett  annab ülevaate vastsündinu ea eripäradest, hooldusvõtetest,  -vahenditest ja nende kasutamisest.  Kursuse läbimine aitab mõista  vastsündinu vajadusi, nende rahuldamiseks sobivaid võtteid (uni, nutt jms), vastsündinu turvalisuse tagamise põhimõtteid ning varustuse valiku olulisust.  Paketis koosneb loengutest  ja praktilisi soovitusi ning  näpunäiteid jagavatest veebipraktikumidest. 

Loengupakett on suunatud lapseootajale, kes soovib saada süvendatud teadmisi sünnituse kävitumise tunnustest, sünnituse erinevatest etappidest  ja kulust ning  kuidas see mõjutab Sind  ja Sinu kõhubeebit. Antakse soovitusi  kuidas vältida ja leevendada tekkivaid ebamugavusi,  kasutada valutustamisvõtteid ja teha koostööd tugiisiku ning ämmaemandaga toimetuleku parandamiseks. 

Käesolev kursus on loodud lapseootel perede rasedusaegse kohanemise toetamiseks, sünnituseks  ja sünnitusjärgseks ajaks valmistumiseks. Käsitleme rasedusaegseid füsioloogilisi  ja psühholoogilisi muutusi ning nendest põhjustatud vaevuste leevendamist, sünnituseks valmistumist ning tugiisiku rolli ja sünnitusjärgse perioodi olulisi teemasid. Anname soovitusi vastsündinu hoolduseks, imetamiseks ja uue olukorraga kohanemiseks ning lapsevanemaks kasvamiseks.

This course is designed to support young families during pregnancy, childbirth and preparation for the postpartum period. We discuss physiological and psychological changes during pregnancy and the alleviation of the ailments caused by them, preparation for childbirth, and the role of the support partner and important issues during the postpartum period. 

We give recommendations for the care of the newborn, breastfeeding and adaptation to the new situation, and for growing up as a parent.

Loengupakett on suunatud lapseootajale, kes soovib saada süvendatud teadmisi sünnituse kävitumise tunnustest, sünnituse erinevatest etappidest  ja kulust ning  kuidas see mõjutab Sind  ja Sinu kõhubeebit. Antakse soovitusi  kuidas vältida ja leevendada tekkivaid ebamugavusi,  kasutada valutustamisvõtteid ja teha koostööd tugiisiku ning ämmaemandaga toimetuleku parandamiseks. 

Käesolev kursus on loodud lapseootel perede rasedusaegse kohanemise toetamiseks, sünnituseks  ja sünnitusjärgseks ajaks valmistumiseks. Käsitleme rasedusaegseid füsioloogilisi  ja psühholoogilisi muutusi ning nendest põhjustatud vaevuste leevendamist, sünnituseks valmistumist ning tugiisiku rolli ja sünnitusjärgse perioodi olulisi teemasid. Anname soovitusi vastsündinu hoolduseks, imetamiseks ja uue olukorraga kohanemiseks ning lapsevanemaks kasvamiseks.

Käesolev kursus on loodud lapseootel perede rasedusaegse kohanemise toetamiseks, sünnituseks  ja sünnitusjärgseks ajaks valmistumiseks. Käsitleme rasedusaegseid füsioloogilisi  ja psühholoogilisi muutusi ning nendest põhjustatud vaevuste leevendamist, sünnituseks valmistumist ning tugiisiku rolli ja sünnitusjärgse perioodi olulisi teemasid. Anname soovitusi vastsündinu hoolduseks, imetamiseks ja uue olukorraga kohanemiseks ning lapsevanemaks kasvamiseks.

Käesolev kursus on loodud lapseootel perede rasedusaegse kohanemise toetamiseks, sünnituseks  ja sünnitusjärgseks ajaks valmistumiseks. Käsitleme rasedusaegseid füsioloogilisi  ja psühholoogilisi muutusi ning nendest põhjustatud vaevuste leevendamist, sünnituseks valmistumist ning tugiisiku rolli ja sünnitusjärgse perioodi olulisi teemasid. Anname soovitusi vastsündinu hoolduseks, imetamiseks ja uue olukorraga kohanemiseks ning lapsevanemaks kasvamiseks.

Käesolev loengupakett on suunatud igale lapseootajale, kes soovib süvitsi saada teadmisi rasedusaegsetest kehalistest  ja emotsionaalsetest muutustest ning nende võimalikest leevendusviisidest.  Käsitletavad teemad aitavad  mõista rasedusaegse toitumise eripärasid, eluviiside korrigeerimise vajadust  ja intiimhügieeni põhimõtteid.

Loengupakett on suunatud lapseootajale, kes soovib saada süvendatud teadmisi sünnituse kävitumise tunnustest, sünnituse erinevatest etappidest  ja kulust ning  kuidas see mõjutab Sind  ja Sinu kõhubeebit. Antakse soovitusi  kuidas vältida ja leevendada tekkivaid ebamugavusi,  kasutada valutustamisvõtteid ja teha koostööd tugiisiku ning ämmaemandaga toimetuleku parandamiseks. 

Loengupakett on suunatud peredele, kes soovivad saada süvendatud teadmisi sünnitusjärgse aja ja naise taastumise  erinevatest etappidest,  lapsevanemate toimetulekut mõjutavatest teguritest ning uue rolliga kohanemise rõõmudest ja muredest. 

Loengupakett  annab ülevaate vastsündinu ea eripäradest, hooldusvõtetest,  -vahenditest ja nende kasutamisest.  Kursuse läbimine aitab mõista  vastsündinu vajadusi, nende rahuldamiseks sobivaid võtteid (uni, nutt jms), vastsündinu turvalisuse tagamise põhimõtteid ning varustuse valiku olulisust.  Paketis koosneb loengutest  ja praktilisi soovitusi ning  näpunäiteid jagavatest veebipraktikumidest. 

Kõik lapsed vajavad ja väärivad elu alustamiseks rinnapiima. Loengupaketi eesmärk on teadvustada rinnaga toitmise kasutegureid laste ja emade tervisele ja heaolule. Loengupakett annab ülevaate  rinnaga toitmise  ja rinnapiima kasuteguritest emale ja lapsele, imetamise õnnestumise soovitustest, imetamisasenditest ning vajalikest leevendusviisidest. 

Koolituse "E-KURSUSE LOOMINE ÕPIKESKKONNAS MOODLE" läbiviimiseks loodud e-õppe kursus.

Infektsioonivolinike kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele lisapädevust hooldekodude personali nõustamiseks COVID 19 ohu olukorras.

Infektsioonivolinike kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele lisapädevust hooldekodude personali nõustamiseks COVID 19 ohu olukorras.

Infektsioonikontrolli e-kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele ja hoolekandeasutuse personalile lisapädevust standartnõuete rakendamiseks ja COVID 19 ohu olukorras hoolekandeasutustes.

E-kursuse eesmärk on anda õdedele lisapädevust ettevaatusabinõude ja meetmete rakendamiseks perearstikeskustes ja koduõenduses nakkuste vältimiseks


Kursuse eesmärk on anda lisapädevust infektsioonikontrolli teostavatele inimestele


Infektsioonivolinike kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele lisapädevust hooldekodude personali nõustamiseks COVID 19 ohu olukorras.

Kliinikumi uue töötaja koolitus on suunatud kõikidele TÜ Kliinikumisse tööle asunud töötajatele.

Kursuse looja ja haldaja: Koolituskeskus

Kursusele registreerumine toimub läbi TÜ Kliinikumi Koolituskeskuse koolituskalendri. Lisainfo tel 731 8174

Kursuse eesmärk on anda lisapädevus viiruste ja mikroorganismide leviku piiramiseks ettevõtete töötajatele.

Kursuse sihtgrupiks on töötajad, kes vastutavad ettevõttes ohutu ja turvalise keskkonna eest: vahetud juhid, töökeskkonnaspetsialistid, personalitöötajad ja muud teemast huvitatud töötajad.

Kursusel antakse ülevaade patsiendiohutuse olemusest, kasutatavatest terminitest ja mõistetest, patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisest vigade ja ohujuhtumite ennetamisel, patsiendi ohujuhtumite infosüsteemist ja ohujuhtumite registreerimisest

Maht: 4 tundi, 100% e-õpe.
Õppeprotsess: tegevus veebipõhises Moodle keskkonnas.
Enesehindamise test Moodle keskkonnas. Valikvastustega küsimused teema lõpus. Testi ei ole hindeline, testi täitja saab ise pärast vastuste kinnitamist jälgida, mis osas on teadmised head või mis valdkonda peaks uuesti lugema.
Foorum: tutvuge Moodle õpikeskkonnaga ja õppematerjalidega, foorumisse kirjutage mõtteid, mis teil lugemise käigus/järel tekkisid – mis tundus uus ja vajalik huvitav, mida olete ise kogenud, millega nõus ei ole.
Eeldused: kursusel saavad osaleda õe-, ämmaemanda-, bioanalüütiku-, arstiõppe läbinud tervishoiuspetsialistid.
Sihtrühm: õde, ämmaemand, bioanalüütik, arst.
Kursuse eesmärk: anda ülevaade ja teadmised preanalüütilisest faasist ja veenivere võtmise etappidest.
Kursuse läbides õppija:
 • teab preanalüütika alaseid nõudeid ühendlaboris ja teab, kust nende kohta vajadusel infot leida;
 • teab kuidas identifitseerida patsienti ja valida õiged proovinõud;
 • teab kuidas sihipäraselt kasutada veenivere võtmise vahendeid;
 • teab veenivere kogumisega seotud preanalüütilisi nõudeid;
 • teab hemolüüsi tekkimise põhjuseid ja võtteid hemolüüsi vältimiseks.
 
Kursuse koostas: Pille Mee

Maht: x EAP
Lenght: x EAP Vene

Hindamine: Hindamine puudub Grading: - Vene

Aine eesmärk: Iga avaliku sektori töötaja peab teadma, mis on huvide konflikt ja kuidas ennetada korruptsiooni. Selleks ei pea klassiruumi kogunema või netiavarustest infot otsima, vaid läbima käesoleva e-kursuse. E-kursuse näol on tegemist kaheksaosalise korruptsiooniteemalise-loengusarjaga, mille võiksid läbida kõik avaliku sektori asutuste töötajad, nii ametnikud kui ka töölepingulised töötajad, alustades ministeeriumide, riigiasutuste ja omavalitsuste teenistujatest ning lõpetades haiglate ning koolide töötajatega. Iga loengu lõpus on enda testimiseks paar-kolm küsimust, millele vastates saad teada, kui hästi räägitu meelde jäi. Course goal: The goal of the course is... vene

Läbitavad teemad:Topics:Vene:

 1. Mis on korruptsioon? What is corruption Vene
 2. Kes on ametiisik? Who is an official? Vene
 3. Millised on ametiisiku kohustused? What are the duties of an official? Vene
 4. Mis on soodustus ja korruptiivne tulu? What is Discount and Corrupt Income? Vene
 5. Mis on toimingupiirang (kuidas vältida huvide konflikti) ja kes on seotud isik? What is an activity restriction (how to avoid a conflict of interest) and who is a related person? Vene
 6. Millised on toimingupiirangu erandid? What are the exceptions to the action limitation? Vene
 7. Kuidas ja millistest kõrvaltegevustest teatada How and from which side activities Vene?
 8. Millised on lobistamise põhimõtted? What are the principles of lobbying? Vene

  Kursuse sisu on võimalik partneritel ja huvlistel kasutada ka iseseisva koolitusmaterjalina parneri enda õpikeskkonnas. The course content can also be used by partners and stakeholders as independent training material in the partner's own learning environment. Vene

  Kursuse sisupaketi saamiseks kontakteeru: digitiim@sisekaitse.ee Contact for the course content package: digitiim@sisekaitse.ee Vene

  Infektsioonikontrolli e-kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele ja hoolekandeasutuse personalile lisapädevust standartnõuete rakendamiseks ja COVID 19 ohu olukorras hoolekandeasutustes.

  Kursuse eesmärk on anda lisapädevust infektsioonikontrolli teostavatele inimestele


  Praktikakursus on koostatud kliinikumi Praktika läbiviimise korra (PKL-63) kohaselt ja sisaldab olulist teavet praktikabaasi nõuete kohta.

  Kursuse peavad läbima kõik SA Tartu Ülikooli Kliinikumis õppetööd/praktikat teostavad üliõpilased ja õpilased.