Saadaolevad kursused

E-kursusena koostatud koolitus on mõeldud kõikidele õdedele, kes asuvad tööle SA Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliinikusse. Koolitus sisaldab olulist teavet ja viiteid Kliinikumis kehtestatud nõuete ja juhiste kohta, mida ei käsitletud Kliinikumi uue töötaja e-kursusel. Koolituse eesmärk on aidata uutel õdedel kiiresti kohaneda osakonnaga ning anda ülevaade sisekliiniku töökultuurist.

Maht: 10 tundi

Õppeprotsess: viiakse läbi veebipõhises Moodl'e keskkonnas

Sihtrühm: lastekliinkus esmakordselt tööd alustavad õed ja abiõed.

Kursuse eesmärk: anda lastekliinikus tööd alustavatele õdedele teadmisi lastekliinikust, lapsesõbraliku tervishoiu põhiprintsiipidest, eetikast ja töökorrast, sagedasematest õendustegevustest lastel, ravimite ettevalmistamise ja manustamise põhimõtetest, infektsioonikontrolli nõuetest ja patsiendiohutusest.

Kursuse õpiväljundid:

 • tunned lastekliiniku struktuuri ja ajalugu ning lasteõe tööd ja koolitusi puudutavaid olulisemaid dokumente;
 • tead lapsesõbraliku tervishoiu põhiprintsiipe ja lapse ning vanema informeerimist ja nõusolekut puudutavaid aspekte;
 • tunned kliinikumi töötaja kutsealase tegevuse eetilisi põhimõtteid ning tead kliinikumi töökorda;
 • oled kursis tõenduspõhiste õendustegevusjuhenditega ning tead kuidas neid sisevõrgus leida;
 • tead kliinikumis kehtestatud ühtseid standardeid ravimite määramiseks,  manustamiseks ja ravimikasutuse dokumenteerimiseks;
 • tead infektsioonikontrolli põhimõtteid, et tagada patsientidele ja töötajatele ohutu ja turvaline keskkond haiglas;
 • tead patsiendi ohujuhtumite infosüsteemi ning milliseid juhtumeid saab selle kaudu registreerida;
 • tead patsiendi identifitseerimise korda

E-kursus on mõeldud uutele intensiivraviõdedele, kes asuvad tööle anestesioloogia ja intensiivravi kliinikus.

Kursuse eesmärk: Iga avaliku sektori töötaja peab teadma, mis on huvide konflikt ja kuidas ennetada korruptsiooni. E-kursuse näol on tegemist kaheksaosalise korruptsiooniteemalise-loengusarjaga, mille võiksid läbida kõik avaliku sektori asutuste töötajad, nii ametnikud kui ka töölepingulised töötajad, alustades ministeeriumide, riigiasutuste ja omavalitsuste teenistujatest ning lõpetades haiglate ning koolide töötajatega. Kursuse läbimise tulemuse hindamiseks on loodud testid, millele vastates saate teada, kui hästi loetud ja kuuldud info meelde jäi.

Läbitavad teemad:

 1. Mis on korruptsioon?
 2. Kes on ametiisik?
 3. Millised on ametiisiku kohustused?
 4. Mis on soodustus ja korruptiivne tulu?
 5. Mis on toimingupiirang (kuidas vältida huvide konflikti) ja kes on seotud isik?
 6. Millised on toimingupiirangu erandid?
 7. Kuidas ja millistest kõrvaltegevustest teatada?
 8. Millised on lobistamise põhimõtted?
 9. Kursuse läbimiseks tuleb täita lõpptest, millele vastates saate teada, kui hästi räägitu meelde jäi. 

Koolitusmaterjalid töötas välja Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond koostöös Sisekaitseakadeemiaga.

Kursusele saab registreerida läbi TÜ Kliinikumi koolituskeskuse koolituskalendris. 

Anesteesiaõe e-kursus kursus on mõeldud kõigile uutele õdedele, kes asuvad tööle anestesioloogia osakonnas. 

Kursusel saab õendustöötaja ülevaate ja tööks vajalikud teadmised kõikidele õendustöötajatele, kes puutuvad oma töös kokku tsütostaatiliste ravimite käitlemisega:

 • tsütostaatiliste ravimite eripärast
 • ravimite manustamise ettevalmistamisest
 • tegutsemisest tsütostaatikumi lekke korral
 • käitlemise erinõuetest ja isikukaitsevahendite kasutamisest
 • jäätmekäitlusest
 • patsiendi ohutusmeetmetest kodus.

Kursus on mõeldud happe-aluse tasakaalu ja veregaaside analüsaatori kasutajale.

Registreerimisel on vajalik võti: HAT

See kursus on mõeldud uutele õendustöötajatele, kes asuvad tööle hematoloogia-onkoloogia kliinikus.

E-õppe vormis saab töötaja ülevaate onkoloogiliste haiguste ja ravi põhimõtetest, olulisematest kõrvaltoimetest ning nende leevendamisvõimalustest, tsütostaatikumide käitlemisest. Lisaks antakse kursuse käigus edasi üldinfo kliinikumi kohta, mis on vajalik uuele töötajale.

E-kursus on mõeldud närvikliiniku õdedele ja hooldajatele (eelkõige uutele töötajale), kes asuvad tööle neuroloogia või neurokirurgia osakonnas.

E-kursuse läbimise tulemusel saad teada neuroloogiliste ja neurokirurgiliste haiguste ja ravi üldistest põhimõtetest ning raviga kaasnetest kõrvaltoimetest ja nende leevendamisvõimalustest.

E-kursus on üles ehitatud teemadena ja jaotatud 12 plokki.

Iga teema juures on väike teadmistekontroll ehk siis midagi, mis motiveerib Sind lugema, kuulama ning kaasa mõtlema. Teste on võimalik sooritada piiramatu arv kordi, kuni kõik küsimused on 100% õigesti vastatud.

PS! Kui tahad teste sooritada nii, et saaksid vajadusel kasutada/lugeda kursuse materjale, siis ava test eraldi aknas (parem hiireklõps "Open in new tab").

Kursuse läbimiseks on Sul aega 4 kuud alates kursusele lisamisest. Kursus loetakse arvestatuks, kui kõik testid (12) on lõpuks positiivselt sooritatud. 

Kursuse lõppedes kogud 16 koolitustundi.

Igasugune tagasiside ja ettepanekud teemade ning kursuse ülesehituse kohta on oodatud tagasiside küsimustikus.

*E-kursus on loodud TÜ Kliinikumi närvikliiniku õdede poolt ülemõe Ester Vatsk ja Maria Arro eestvedamisel.

Edu uute teadmiste omandamisel!

Loengupakett  annab ülevaate vastsündinu ea eripäradest, hooldusvõtetest,  -vahenditest ja nende kasutamisest.  Kursuse läbimine aitab mõista  vastsündinu vajadusi, nende rahuldamiseks sobivaid võtteid (uni, nutt jms), vastsündinu turvalisuse tagamise põhimõtteid ning varustuse valiku olulisust.  Paketis koosneb loengutest  ja praktilisi soovitusi ning  näpunäiteid jagavatest veebipraktikumidest. 

Loengupakett on suunatud lapseootajale, kes soovib saada süvendatud teadmisi sünnituse käivitumise tunnustest, sünnituse erinevatest etappidest  ja kulust ning  kuidas see mõjutab Sind  ja Sinu kõhubeebit. Antakse soovitusi  kuidas vältida ja leevendada tekkivaid ebamugavusi,  kasutada valutustamisvõtteid ja teha koostööd tugiisiku ning ämmaemandaga toimetuleku parandamiseks. 

Käesolev kursus on loodud lapseootel perede rasedusaegse kohanemise toetamiseks, sünnituseks  ja sünnitusjärgseks ajaks valmistumiseks. Käsitleme rasedusaegseid füsioloogilisi  ja psühholoogilisi muutusi ning nendest põhjustatud vaevuste leevendamist, sünnituseks valmistumist ning tugiisiku rolli ja sünnitusjärgse perioodi olulisi teemasid. Anname soovitusi vastsündinu hoolduseks, imetamiseks ja uue olukorraga kohanemiseks ning lapsevanemaks kasvamiseks.

This course is designed to support young families during pregnancy, childbirth and preparation for the postpartum period. We discuss physiological and psychological changes during pregnancy and the alleviation of the ailments caused by them, preparation for childbirth, and the role of the support partner and important issues during the postpartum period. 

We give recommendations for the care of the newborn, breastfeeding and adaptation to the new situation, and for growing up as a parent.

This course is designed to support young families during pregnancy, childbirth and preparation for the postpartum period. We discuss physiological and psychological changes during pregnancy and the alleviation of the ailments caused by them, preparation for childbirth, and the role of the support partner and important issues during the postpartum period. 

We give recommendations for the care of the newborn, breastfeeding and adaptation to the new situation, and for growing up as a parent.

Loengupakett on suunatud lapseootajale, kes soovib saada süvendatud teadmisi sünnituse käivitumise tunnustest, sünnituse erinevatest etappidest  ja kulust ning  kuidas see mõjutab Sind  ja Sinu kõhubeebit. Antakse soovitusi  kuidas vältida ja leevendada tekkivaid ebamugavusi,  kasutada valutustamisvõtteid ja teha koostööd tugiisiku ning ämmaemandaga toimetuleku parandamiseks. 

Käesolev kursus on loodud lapseootel perede rasedusaegse kohanemise toetamiseks, sünnituseks  ja sünnitusjärgseks ajaks valmistumiseks. Käsitleme rasedusaegseid füsioloogilisi  ja psühholoogilisi muutusi ning nendest põhjustatud vaevuste leevendamist, sünnituseks valmistumist ning tugiisiku rolli ja sünnitusjärgse perioodi olulisi teemasid. Anname soovitusi vastsündinu hoolduseks, imetamiseks ja uue olukorraga kohanemiseks ning lapsevanemaks kasvamiseks.

Käesolev kursus on loodud lapseootel perede rasedusaegse kohanemise toetamiseks, sünnituseks  ja sünnitusjärgseks ajaks valmistumiseks. Käsitleme rasedusaegseid füsioloogilisi  ja psühholoogilisi muutusi ning nendest põhjustatud vaevuste leevendamist, sünnituseks valmistumist ning tugiisiku rolli ja sünnitusjärgse perioodi olulisi teemasid. Anname soovitusi vastsündinu hoolduseks, imetamiseks ja uue olukorraga kohanemiseks ning lapsevanemaks kasvamiseks.

Käesolev kursus on loodud lapseootel perede rasedusaegse kohanemise toetamiseks, sünnituseks  ja sünnitusjärgseks ajaks valmistumiseks. Käsitleme rasedusaegseid füsioloogilisi  ja psühholoogilisi muutusi ning nendest põhjustatud vaevuste leevendamist, sünnituseks valmistumist ning tugiisiku rolli ja sünnitusjärgse perioodi olulisi teemasid. Anname soovitusi vastsündinu hoolduseks, imetamiseks ja uue olukorraga kohanemiseks ning lapsevanemaks kasvamiseks.

Käesolev kursus on loodud lapseootel perede rasedusaegse kohanemise toetamiseks, sünnituseks  ja sünnitusjärgseks ajaks valmistumiseks. Käsitleme rasedusaegseid füsioloogilisi  ja psühholoogilisi muutusi ning nendest põhjustatud vaevuste leevendamist, sünnituseks valmistumist ning tugiisiku rolli ja sünnitusjärgse perioodi olulisi teemasid. Anname soovitusi vastsündinu hoolduseks, imetamiseks ja uue olukorraga kohanemiseks ning lapsevanemaks kasvamiseks.

Käesolev loengupakett on suunatud igale lapseootajale, kes soovib süvitsi saada teadmisi rasedusaegsetest kehalistest  ja emotsionaalsetest muutustest ning nende võimalikest leevendusviisidest.  Käsitletavad teemad aitavad  mõista rasedusaegse toitumise eripärasid, eluviiside korrigeerimise vajadust  ja intiimhügieeni põhimõtteid.

Loengupakett on suunatud lapseootajale, kes soovib saada süvendatud teadmisi sünnituse kävitumise tunnustest, sünnituse erinevatest etappidest  ja kulust ning  kuidas see mõjutab Sind  ja Sinu kõhubeebit. Antakse soovitusi  kuidas vältida ja leevendada tekkivaid ebamugavusi,  kasutada valutustamisvõtteid ja teha koostööd tugiisiku ning ämmaemandaga toimetuleku parandamiseks. 

Kõik lapsed vajavad ja väärivad elu alustamiseks rinnapiima. Loengupaketi eesmärk on teadvustada rinnaga toitmise kasutegureid laste ja emade tervisele ja heaolule. Loengupakett annab ülevaate  rinnaga toitmise  ja rinnapiima kasuteguritest emale ja lapsele, imetamise õnnestumise soovitustest, imetamisasenditest ning vajalikest leevendusviisidest. 

Kursus "Patsiendiohutuskultuur" on loodud kõikidele tervishoiutöötajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi organisatsiooni ohutuskultuuri tähtsusest patsiendiohutuse tagamisel. Selle kursuse eesmärgiks on anda ülevaade patsiendiohutuskultuuri olemusest ja tähtsusest ning hindamis- ja muutmisvõimalustest. 

Koolituse "E-KURSUSE LOOMINE ÕPIKESKKONNAS MOODLE" läbiviimiseks loodud e-õppe kursus.

Selle koolituse eesmärk on anda ülevaade levinumatest vaimse tervise muredest ning viisidest, kuidas neid ennetada ja ennast aidata. Koolituse läbinu on teadlikum oma vajadustest, teab kuidas ennetada erinevaid vaimse tervise probleeme ning kuidas tulla paremini toime erinevate raskemate tunnetega. 

Infektsioonivolinike kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele lisapädevust hooldekodude personali nõustamiseks COVID 19 ohu olukorras.

Infektsioonivolinike kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele lisapädevust hooldekodude personali nõustamiseks COVID 19 ohu olukorras.

Infektsioonikontrolli e-kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele ja hoolekandeasutuse personalile lisapädevust standartnõuete rakendamiseks ja COVID 19 ohu olukorras hoolekandeasutustes.

E-kursuse eesmärk on anda õdedele lisapädevust ettevaatusabinõude ja meetmete rakendamiseks perearstikeskustes ja koduõenduses nakkuste vältimiseks


Infektsioonivolinike kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele lisapädevust hooldekodude personali nõustamiseks COVID 19 ohu olukorras.

Kliinikumi uue töötaja koolitus on suunatud kõikidele TÜ Kliinikumisse tööle asunud töötajatele.

Kursuse looja ja haldaja: Koolituskeskus

Kursusele registreerumine toimub läbi TÜ Kliinikumi Koolituskeskuse koolituskalendri. Lisainfo tel 731 8174

Kursuse eesmärk on anda lisapädevus viiruste ja mikroorganismide leviku piiramiseks ettevõtete töötajatele.

Kursuse sihtgrupiks on töötajad, kes vastutavad ettevõttes ohutu ja turvalise keskkonna eest: vahetud juhid, töökeskkonnaspetsialistid, personalitöötajad ja muud teemast huvitatud töötajad.

Kursusel antakse ülevaade patsiendiohutuse olemusest, teemaga seotud terminitest ja mõistetest, patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisest vigade ja ohujuhtumite ennetamisel, patsiendi ohujuhtumite infosüsteemist ja ohujuhtumite registreerimisest.

Ravimivigade vältimise kursus on loodud kõikidele tervishoiutöötajatele, kes tegelevad ravimite määramise, manustamise või üleüldise käitlemisega.

Selle kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ravimivigade tekkepõhjustest ning selgitada nende vältimise võimalusi. Kursus algab sissejuhatava mooduliga, mis käsitleb mõisteid ja klassifikatsiooni. Sellele järgnevad juba spetsiifilisemad, vigade tekkepõhjuseid ja erinevaid veatüüpe käsitlevad moodulid. Kursus lõppeb ravimitega seotud vigade ennetamise, avastamise ja registreerimise tähtsuse käsitlemisega. 

Kursuse jooksul tuuakse mitmeid näiteid erinevatest juhtumitest nii maailmast kui ka siit samas Eestist. Samuti julgustame kursusel osalejaid enda kogemusele mõtlema.

Kursus toimub 100% e-õppena Moodle keskkonnas. Maht on 12 akadeemilist tundi, mis tuleb läbida 1 kuu jooksul kursusele registreerumisest.

Maht: 4 tundi, 100% e-õpe.
Õppeprotsess: tegevus veebipõhises Moodle keskkonnas.
Enesehindamise test Moodle keskkonnas. Valikvastustega küsimused teema lõpus. Testi ei ole hindeline, testi täitja saab ise pärast vastuste kinnitamist jälgida, mis osas on teadmised head või mis valdkonda peaks uuesti lugema.
Foorum: tutvuge Moodle õpikeskkonnaga ja õppematerjalidega, foorumisse kirjutage mõtteid, mis teil lugemise käigus/järel tekkisid – mis tundus uus ja vajalik huvitav, mida olete ise kogenud, millega nõus ei ole.
Eeldused: kursusel saavad osaleda õe-, ämmaemanda-, bioanalüütiku-, arstiõppe läbinud tervishoiuspetsialistid.
Sihtrühm: õde, ämmaemand, bioanalüütik, arst.
Kursuse eesmärk: anda ülevaade ja teadmised preanalüütilisest faasist ja veenivere võtmise etappidest.
Kursuse läbides õppija:
 • teab preanalüütika alaseid nõudeid ühendlaboris ja teab, kust nende kohta vajadusel infot leida;
 • teab kuidas identifitseerida patsienti ja valida õiged proovinõud;
 • teab kuidas sihipäraselt kasutada veenivere võtmise vahendeid;
 • teab veenivere kogumisega seotud preanalüütilisi nõudeid;
 • teab hemolüüsi tekkimise põhjuseid ja võtteid hemolüüsi vältimiseks.
 
Kursuse koostas: Pille Mee

Maht: x EAP
Lenght: x EAP Vene

Hindamine: Hindamine puudub Grading: - Vene

Aine eesmärk: Iga avaliku sektori töötaja peab teadma, mis on huvide konflikt ja kuidas ennetada korruptsiooni. Selleks ei pea klassiruumi kogunema või netiavarustest infot otsima, vaid läbima käesoleva e-kursuse. E-kursuse näol on tegemist kaheksaosalise korruptsiooniteemalise-loengusarjaga, mille võiksid läbida kõik avaliku sektori asutuste töötajad, nii ametnikud kui ka töölepingulised töötajad, alustades ministeeriumide, riigiasutuste ja omavalitsuste teenistujatest ning lõpetades haiglate ning koolide töötajatega. Iga loengu lõpus on enda testimiseks paar-kolm küsimust, millele vastates saad teada, kui hästi räägitu meelde jäi. Course goal: The goal of the course is... vene

Läbitavad teemad:Topics:Vene:

 1. Mis on korruptsioon? What is corruption Vene
 2. Kes on ametiisik? Who is an official? Vene
 3. Millised on ametiisiku kohustused? What are the duties of an official? Vene
 4. Mis on soodustus ja korruptiivne tulu? What is Discount and Corrupt Income? Vene
 5. Mis on toimingupiirang (kuidas vältida huvide konflikti) ja kes on seotud isik? What is an activity restriction (how to avoid a conflict of interest) and who is a related person? Vene
 6. Millised on toimingupiirangu erandid? What are the exceptions to the action limitation? Vene
 7. Kuidas ja millistest kõrvaltegevustest teatada How and from which side activities Vene?
 8. Millised on lobistamise põhimõtted? What are the principles of lobbying? Vene

  Kursuse sisu on võimalik partneritel ja huvlistel kasutada ka iseseisva koolitusmaterjalina parneri enda õpikeskkonnas. The course content can also be used by partners and stakeholders as independent training material in the partner's own learning environment. Vene

  Kursuse sisupaketi saamiseks kontakteeru: digitiim@sisekaitse.ee Contact for the course content package: digitiim@sisekaitse.ee Vene

  Infektsioonikontrolli e-kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele ja hoolekandeasutuse personalile lisapädevust standartnõuete rakendamiseks ja COVID 19 ohu olukorras hoolekandeasutustes.

  Praktikakursus on koostatud kliinikumi Praktika läbiviimise korra (PKL-63) kohaselt ja sisaldab olulist teavet praktikabaasi nõuete kohta.

  Kursuse peavad läbima kõik SA Tartu Ülikooli Kliinikumis õppetööd/praktikat teostavad üliõpilased ja õpilased.