Kliinikumi uue töötaja koolitus on suunatud kõikidele TÜ Kliinikumisse tööle asunud töötajatele.

Kursuse looja ja haldaja: Koolituskeskus

Kursusele registreerumine toimub läbi TÜ Kliinikumi Koolituskeskuse koolituskalendri. Lisainfo tel 731 8174

Kursuse eesmärk: Iga avaliku sektori töötaja peab teadma, mis on huvide konflikt ja kuidas ennetada korruptsiooni. E-kursuse näol on tegemist kaheksaosalise korruptsiooniteemalise-loengusarjaga, mille võiksid läbida kõik avaliku sektori asutuste töötajad, nii ametnikud kui ka töölepingulised töötajad, alustades ministeeriumide, riigiasutuste ja omavalitsuste teenistujatest ning lõpetades haiglate ning koolide töötajatega. Kursuse läbimise tulemuse hindamiseks on loodud testid, millele vastates saate teada, kui hästi loetud ja kuuldud info meelde jäi.

Läbitavad teemad:

 1. Mis on korruptsioon?
 2. Kes on ametiisik?
 3. Millised on ametiisiku kohustused?
 4. Mis on soodustus ja korruptiivne tulu?
 5. Mis on toimingupiirang (kuidas vältida huvide konflikti) ja kes on seotud isik?
 6. Millised on toimingupiirangu erandid?
 7. Kuidas ja millistest kõrvaltegevustest teatada?
 8. Millised on lobistamise põhimõtted?
 9. Kursuse läbimiseks tuleb täita lõpptest, millele vastates saate teada, kui hästi räägitu meelde jäi. 

Koolitusmaterjalid töötas välja Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond koostöös Sisekaitseakadeemiaga.

Kursusele saab registreerida läbi TÜ Kliinikumi koolituskeskuse koolituskalendris. 

Koolitussari "Juhendamine kliinilises situatsioonis" on suunatud arst-õppejõududele ja vanemarst-õppejõududele, kes igapäevase kliinilise tööga paralleelselt tegelevad praktikantide ja arst-residentide üks-ühele juhendamisega.
Koolitusel kasutatakse aktiivõppe meetodeid ja olulisel kohal on vastastikune õpetamis- ja juhendamiskogemuste jagamine ning nendest õppimine.
 
 • Esimene osa - täiskasvanud õppija õppimine ja juhendamine ning selle rakendamine igapäevatöös, juhendamist toetav kommunikatsioon ja tagasisidestamine I
 • Teine osa - Tagasisidestamine II ja kogemusest õppimise toetamine ning refleksiooni roll arsti professionaalses arengus ja juhendamisel 
 • Kolmas osa - õppejõu rolli teadvustamine ja eesmärkide seadmine professionaalses arengus arst-õppejõuna 
Auditoorsele koolitusele lisandub kursuse iseseisev töö 3 akadeemilise tunni ulatuses. 
 
Kokku maht: 15 akadeemilist tundi.
 
Kursust viivad läbi Anu Sarv (Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õpetamisoskuste konsultant), Helen Reim (kliinikumi residentuuri arendusspetsialist), Pilleriin Soodla (vanemarst-õppejõud infektsioonhaiguste erialal), Anni Nurk (arst-õppejõud anestesioloogia erialal) ja Annika Sööt (arengu-coach).

Antud koolituse läbimine pädeb õpetamismetoodika kursusena, mis on arstkonna erialase karjäärimudeli 3. kuni 5. karjääriastmel 2020. aastast eeldusena kirjeldatud.
Koolitus on rahastatud Tartu Ülikooli kliinikumi teadus-arendusteenistuse vahenditest.

Selle koolituse eesmärk on anda ülevaade levinumatest vaimse tervise muredest ning viisidest, kuidas neid ennetada ja ennast aidata. Koolituse läbinu on teadlikum oma vajadustest, teab kuidas ennetada erinevaid vaimse tervise probleeme ning kuidas tulla paremini toime erinevate raskemate tunnetega. 

Maht: 4 tundi, 100% e-õpe.
Õppeprotsess: tegevus veebipõhises Moodle keskkonnas.
Enesehindamise test Moodle keskkonnas. Valikvastustega küsimused teema lõpus. Testi ei ole hindeline, testi täitja saab ise pärast vastuste kinnitamist jälgida, mis osas on teadmised head või mis valdkonda peaks uuesti lugema.
Foorum: tutvuge Moodle õpikeskkonnaga ja õppematerjalidega, foorumisse kirjutage mõtteid, mis teil lugemise käigus/järel tekkisid – mis tundus uus ja vajalik huvitav, mida olete ise kogenud, millega nõus ei ole.
Eeldused: kursusel saavad osaleda õe-, ämmaemanda-, bioanalüütiku-, arstiõppe läbinud tervishoiuspetsialistid.
Sihtrühm: õde, ämmaemand, bioanalüütik, arst.
Kursuse eesmärk: anda ülevaade ja teadmised preanalüütilisest faasist ja veenivere võtmise etappidest.
Kursuse läbides õppija:
 • teab preanalüütika alaseid nõudeid ühendlaboris ja teab, kust nende kohta vajadusel infot leida;
 • teab kuidas identifitseerida patsienti ja valida õiged proovinõud;
 • teab kuidas sihipäraselt kasutada veenivere võtmise vahendeid;
 • teab veenivere kogumisega seotud preanalüütilisi nõudeid;
 • teab hemolüüsi tekkimise põhjuseid ja võtteid hemolüüsi vältimiseks.
 
Kursuse koostas: Pille Mee