Kursus "Patsiendiohutuskultuur" on loodud kõikidele tervishoiutöötajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi organisatsiooni ohutuskultuuri tähtsusest patsiendiohutuse tagamisel. Selle kursuse eesmärgiks on anda ülevaade patsiendiohutuskultuuri olemusest ja tähtsusest ning hindamis- ja muutmisvõimalustest. 

 

Ravimivigade vältimise kursus on loodud kõikidele tervishoiutöötajatele, kes tegelevad ravimite määramise, manustamise või üleüldise käitlemisega.

Selle kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ravimivigade tekkepõhjustest ning selgitada nende vältimise võimalusi. Kursus algab sissejuhatava mooduliga, mis käsitleb mõisteid ja klassifikatsiooni. Sellele järgnevad juba spetsiifilisemad, vigade tekkepõhjuseid ja erinevaid veatüüpe käsitlevad moodulid. Kursus lõppeb ravimitega seotud vigade ennetamise, avastamise ja registreerimise tähtsuse käsitlemisega. 

Kursuse jooksul tuuakse mitmeid näiteid erinevatest juhtumitest nii maailmast kui ka siit samas Eestist. Samuti julgustame kursusel osalejaid enda kogemusele mõtlema.

Kursus toimub 100% e-õppena Moodle keskkonnas. Maht on 12 akadeemilist tundi, mis tuleb läbida 1 kuu jooksul kursusele registreerumisest.