Kursus "Patsiendiohutuskultuur" on loodud kõikidele tulevastele tervishoiutöötajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi organisatsiooni ohutuskultuuri tähtsusest patsiendiohutuse tagamisel. Selle kursuse eesmärk on anda ülevaade patsiendiohutuskultuuri olemusest ja tähtsusest ning hindamis- ja muutmisvõimalustest. 

 

Patsiendiohutuse baaskursuse I osa  on loodud õppivatele tervishoiutöötajatele, et luua soodsad võimalused inimkeskse  lähenemise ja tervishoiuteenuse osutamiseks. Kursuse eesmärk on anda põhiteadmised patsiendiohutuse olemuse,  arengu ning vigade tüüpide ja põhjuste kohta. Pärast esimese osa läbimist on Teil ettekujutus, mida patsiendiohutus hõlmab, tunnete olulisemaid teetähiseid patsiendiohutuse arengus ja mõistate vigade olemust ja tekkepõhjuseid.

Patsiendiohutuse baaskursuse II osa on jätkukursus, milles  saate ülevaate patsiendiohutusjuhtumitest teavitamise põhimõtetest ja juhtumiteavituse aluseks olevast patsiendiohutuse mõisteraamistikust. Teise osa läbimise järgselt mõistate, miks on oluline patsiendiohutusjuhtumeid registreerida ja kuidas juhtumiteavitussüsteemi kaudu kogutud andmeid kasutada saab. Samuti olete teadlik, kuidas Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtumiteavitussüsteemis (POI) ohu- ja kahjujuhtumeid registreerida.

Kursuse vorm: Kombineeritud kursus moodle e-õppega ning kontaktõppepäevaga

Sihtgrupp: Kliinikumis residentuuri läbivatele arst-residentidele, kellel on jaanuaris 2024 kehtiv tööleping kliinikumiga või kellel on varasemalt olnud kliinikumiga vähemalt nelja kuu pikkune tööleping.

Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinud
•    Mõistab kliiniliste teadusuuringute erinevaid liike ja nende eesmärki meditsiinis
•    Teab, kuidas hinnata teadusuuringu kvaliteeti kliinilises meditsiinis
•    Teab ravijuhendite koostamise põhimõtteid
•    Teab, millistest andmebaasidest ja kuidas otsida teadusartikleid
•    Oskab kliinilises töös kasutada Dynamed ja UptoDate andmebaasi
•    Praktilise ülesande kaudu oskab hinnata teadusartikli kvaliteeti ja kliinilist olulisust 

Aeg: kontaktõppepäev 15. jaanuari 2024 kell 14.00-17.30  Puusepa 6 – ruum 163.

Koolitusele eelneb moodle keskkonnas täidetav osa ja kursuse järeltöö.

Kursuse maht kokku: 7 akadeemilist tundi

Lektorid: Prof. Joel Starkopf, Prof. Anneli Uusküla, Dr. Alar Irs, Dr. Kadri Tamme, Ivika Rande