Praktikakursus on koostatud kliinikumi Praktika läbiviimise korra (PKL-63) kohaselt ja sisaldab olulist teavet praktikabaasi nõuete kohta.

Kursuse peavad läbima kõik SA Tartu Ülikooli Kliinikumis õppetööd/praktikat teostavad üliõpilased ja õpilased.