Kursuse/teemade ülevaade

  • Üldine

  • Sissejuhatus kursusele

  • Kliinikumi üksuste asukohad ja info

  • Töötervishoid ja tööohutus, sh tuleohutus

  • Eetika

  • Andmekaitse

  • Infektsioonikontroll ja töötaja välimus

  • Jäätmekäitluse korraldus haiglas

  • Praktikakursuse läbimise kinnitus