Kursuse/teemade ülevaade

  • Üldine

  • 1. Sissejuhatus kursusele

  • 2. Kliinikumi üksuste asukohad ja info

  • 3. Töötervishoid ja tööohutus, sh tuleohutus

  • 4. Eetika

  • 5. Infohaldus ja andmekaitse

  • 6. Infektsioonikontroll ja töötaja välimus

  • 7. Jäätmekäitluse korraldus haiglas

  • 8. Praktikakursuse läbimise kinnitus