Maht: 10 tundi

Õppeprotsess: viiakse läbi veebipõhises Moodl'e keskkonnas

Sihtrühm: lastekliinkus esmakordselt tööd alustavad õed ja abiõed.

Kursuse eesmärk: anda lastekliinikus tööd alustavatele õdedele teadmisi lastekliinikust, lapsesõbraliku tervishoiu põhiprintsiipidest, eetikast ja töökorrast, sagedasematest õendustegevustest lastel, ravimite ettevalmistamise ja manustamise põhimõtetest, infektsioonikontrolli nõuetest ja patsiendiohutusest.

Kursuse õpiväljundid:

  • tunned lastekliiniku struktuuri ja ajalugu ning lasteõe tööd ja koolitusi puudutavaid olulisemaid dokumente;
  • tead lapsesõbraliku tervishoiu põhiprintsiipe ja lapse ning vanema informeerimist ja nõusolekut puudutavaid aspekte;
  • tunned kliinikumi töötaja kutsealase tegevuse eetilisi põhimõtteid ning tead kliinikumi töökorda;
  • oled kursis tõenduspõhiste õendustegevusjuhenditega ning tead kuidas neid sisevõrgus leida;
  • tead kliinikumis kehtestatud ühtseid standardeid ravimite määramiseks,  manustamiseks ja ravimikasutuse dokumenteerimiseks;
  • tead infektsioonikontrolli põhimõtteid, et tagada patsientidele ja töötajatele ohutu ja turvaline keskkond haiglas;
  • tead patsiendi ohujuhtumite infosüsteemi ning milliseid juhtumeid saab selle kaudu registreerida;
  • tead patsiendi identifitseerimise korda