Koolituse "E-KURSUSE LOOMINE ÕPIKESKKONNAS MOODLE" läbiviimiseks loodud e-õppe kursus.