Maht: x EAP
Lenght: x EAP Vene

Hindamine: Hindamine puudub Grading: - Vene

Aine eesmärk: Iga avaliku sektori töötaja peab teadma, mis on huvide konflikt ja kuidas ennetada korruptsiooni. Selleks ei pea klassiruumi kogunema või netiavarustest infot otsima, vaid läbima käesoleva e-kursuse. E-kursuse näol on tegemist kaheksaosalise korruptsiooniteemalise-loengusarjaga, mille võiksid läbida kõik avaliku sektori asutuste töötajad, nii ametnikud kui ka töölepingulised töötajad, alustades ministeeriumide, riigiasutuste ja omavalitsuste teenistujatest ning lõpetades haiglate ning koolide töötajatega. Iga loengu lõpus on enda testimiseks paar-kolm küsimust, millele vastates saad teada, kui hästi räägitu meelde jäi. Course goal: The goal of the course is... vene

Läbitavad teemad:Topics:Vene:

 1. Mis on korruptsioon? What is corruption Vene
 2. Kes on ametiisik? Who is an official? Vene
 3. Millised on ametiisiku kohustused? What are the duties of an official? Vene
 4. Mis on soodustus ja korruptiivne tulu? What is Discount and Corrupt Income? Vene
 5. Mis on toimingupiirang (kuidas vältida huvide konflikti) ja kes on seotud isik? What is an activity restriction (how to avoid a conflict of interest) and who is a related person? Vene
 6. Millised on toimingupiirangu erandid? What are the exceptions to the action limitation? Vene
 7. Kuidas ja millistest kõrvaltegevustest teatada How and from which side activities Vene?
 8. Millised on lobistamise põhimõtted? What are the principles of lobbying? Vene

  Kursuse sisu on võimalik partneritel ja huvlistel kasutada ka iseseisva koolitusmaterjalina parneri enda õpikeskkonnas. The course content can also be used by partners and stakeholders as independent training material in the partner's own learning environment. Vene

  Kursuse sisupaketi saamiseks kontakteeru: digitiim@sisekaitse.ee Contact for the course content package: digitiim@sisekaitse.ee Vene

  Infektsioonikontrolli e-kursuse eesmärk on anda tervishoiu spetsialistidele ja hoolekandeasutuse personalile lisapädevust standartnõuete rakendamiseks ja COVID 19 ohu olukorras hoolekandeasutustes.