Päis RD 2

Esmane ja korduv kiirgusohutusalane juhendamine kiirgustöötajatele, kes töötavad diagnostilise radioloogia valdkonnas. Esmane juhendamine tuleb läbida enne kiirgustööle asumist ning selle eesmärk on anda uuele kiirgustöötajale baasteadmised kiirgusohutuse põhimõtetest. Korduv juhendamine tuleb läbida diagnostilise radioloogia valdkonnas kord aastas ning selle eesmärk on kiirgusohutuse põhimõtteid meelde tuletada ja kinnistada. Juhendamise läbimiseks tuleb läbida kursus Moodle keskkonnas mis koosneb õppematerjalidest ja nende põhjal koostatud testidest, ajaline kulu kuni 15 minutit. 

Lisaks juhendamisele on kiirgustöötajatel kohustuslik läbida kiirgusohutusalane koolitus (4 ak. h), millele saab registreeruda läbi Kliinikumi Koolituskeskuse. Uutel kiirgustöötajatel on koolituse läbimine kohustuslik 6 kuu jooksul kiirgustööle asumisest. Korduv koolitus tuleb läbida iga 5 aasta järel.