E-kursusena koostatud koolitus on mõeldud kõikidele õdedele, kes asuvad tööle SA Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliinikusse. Koolitus sisaldab olulist teavet ja viiteid Kliinikumis kehtestatud nõuete ja juhiste kohta, mida ei käsitletud Kliinikumi uue töötaja e-kursusel. Koolituse eesmärk on aidata uutel õdedel kiiresti kohaneda osakonnaga ning anda ülevaade sisekliiniku töökultuurist.