Kursuse/teemade ülevaade

 • Üldine

 • SISUKORD

 • 1. ÜLDINFO KLIINIKUMI TÖÖTAJALE

  Selles peatükis käsitletakse selliseid teemasid, mis võiksid aidata uuel töötajal kliinikumis kohaneda. Siin peatükis on näpunäiteid nii elektroonilise haigusloo (eHL), majaplaani kui ka tööriiete ja jäätmekäitluse kohta. 

  Tutvu kõikide alateemade materjalidega ja soorita test nr 1. 

 • 2. TUTVUMINE TÜ KLIINIKUMI, AI KLIINIKU JA ANESTESIOLOOGIA OSAKONNA STRUKTUURIGA, TÖÖKORRALDUSEGA

  Selles peatükis käsitletakse ...

  Tutvu kõikide alateemade materjalidega ja soorita test nr 2.

 • 3. TÖÖKOHA KORRASHOID.

 • 4. ANESTEESIA TÖÖKOHT JA SELLE VARUSTUS OPERATSIOONITOAS

 • 5. DOKUMENTATSIOON OPERATSIOONITOAS

 • 6. RAVIMID JA LAHUSED

 • 7. VEREPREPARAADID JA NENDE ÜLEKANNE

 • 8. VEREANALÜÜSIDE VÕTMINE JA SAATEKIRJAD

 • 9. PATSIENDI PERIOPERATIIVNE KÄSITLUS

 • 10. KOPSU KUNSTLIK VENTILATSIOON (KKV).

 • 11. ANESTEESIA LIIGID

  Anesteesia saab liigitada kolmeks: üldanesteesia, regionaalanesteesia ja anestesioloogiline julgestus või sedatatsioon (1).

 • 12. SÜNNITUSANESTEESIA JA -ANALGEESIA

  Seisundid, milles sünnitaja abi võib vajada on:

  • Normaalse sünnituse valutustamine.

  • Keisrilõige.

  • Sünnitusabianesteesia instrumentaalsete vahelesegamiste puhul.

  • Sünnitusjargsete manipulatsioonide anesteseerimine.

  Sünnituse valutustamise eesmärgiks on muuta sünnitus emale võimalikult mugavaks ning sündivale lapsele võimalikult turvaliseks. Valuravi vähendab hirmu, erutust ning muudab sünnitaja koostöövõimelisemaks. Valu ei soodusta sünnitegevust, sünnitus edeneb tänu emaka kontraktsioonidele. Valu põhjustab mitmesuguseid patoloogilisi muutusi nii emaka kui loote organismis nt raskekujulist füsioloogilist stressi. Sünnituse valutustamiseks võib klasutada opioide, N2Oja Oseguga (Entonox), ja epiduraalanalgeesiat, spinaalanalgeesiat nn minipsinaali ning kombineeritud spinaal-epiduraalanalgeesia. Loetletud sünnituse valutustamise meetodid on sünnituse avanemisperioodi aktiivse faasi kui kõige pikema ja valulikuma faasi valutustamiseks. Valutustav efekt on suurim epiduraalanalgeesial, siis N2O/O2 segul ning kõige nõrgem opioidil. Sünnituse valutustamise näidustusteks on patsiendi soov, väga tugev valuaisting (ka oksütotsiinist), düskordineeritud sünnitegevus või rigiidne emakakael. (1).

 • 13. ANESTEESIAÕE TEGEVUS ERINEVATE KIRURGILISTE SEKKUMISTE PUHUL.

 • 14. TÖÖKORRALDUS VÄLJASPOOL OPERATSIOONIOSAKONDA.

  Üha enam teostatakse protseduure, mis patsiendi enesetunde parandamiseks või ka protseduuri enese parema kvaliteedi saamiseks vajavad anesteesiat, kuid mis ei toimu operatsioonitoas. Erinevate protseduuride teostamiseks käsitatakse nii sedatatsiooni kui ka üldanesteesiat. Nõuded anesteesia teostamiseks vajalikele monitooringuvahenditele ja instrumentidele on samad, mis operatsioonitubadeski: töökorras elektripistikud, adekvaatne valgustus, tsentraalne hapnikuvarustus koos kapniku varuballoonidega, aspiraator, elustamisaparatuur (defibrillaator ja elustamisravimid), intubatsioonivahendid (k.a hingamiskott).

  Adekvaatne monitooring protseduuri ajal: EKG, pulssoksümeeter, kaudse vererõhu mõõtmine. Sageli peab monitooring olema nähtav kaugemalt (MRT, KT-uuring, kiiritusravi). Vajalikud on intravenoossed kanüülid ja infusioonilahused.

  Probleemid, mis esinevad anesteesia teostamisel väljaspool operatsioonituba on sageli seotud ruumiga, pole anesteesiaks ideaalne, sest ligipääs patsiendile võib olla piiratud, personal ei ole anesteesiaalase väljaõppega, probleemide korral ei oska hästi aidata ning vahendid on piiratud. (1).

 • 15. TEGEVUSED ERAKORRALISES SITUATSIOONIS.

 • 16. PERIOPERATIIVSED PROBLEEMID.

 • 17. POSTOPERATIIVNE VALUTUSTAMINE.

  Valu on kudede kahjustuse või ülekoormusega kaasneva närvilõpmete erutuse tekitatud ebameeldiv aisting, mille funktsioon on anda organismile märku vigastusest ning motiveerida ohtlikku olukorda lõpetama või vältima. Olulised ümberlülituskohad valu tunnetuse teedel on järgmised: perifeerne kude, seljaaju tagasarv, tsentraalnärvisüsteem.

  Kõige algus on koekahjustus, mille järgselt vabaneb algeetiline segu, esmalt prostaglandiinid, tsüklooksügenaas I, II. Sensoorne impulsi levik toimub mööda ασja C- kiude. Valu on emotsionaalne vastus koekahjustusele. Eristatakse notsitseptiivset, neuropaatilist, idiopaatilist valu. (1).

  valu

  Postoperatiivne valutustamine ja selle võimalused:

  Intra- ja postoperatiivselt: analgeetikume manustatakse anesteesia ajal ja postoperatiivselt valu tekkimisel: nt anesteesiaaegne lühitoimeline opioid koos operatsiooni lõpul intravenoosselt manustatud paratsetamool või MSPA ning postoperatiivselt valu tekkimisel kas opioid, MSPA või paratsetamool.

  Preoperatiivne postoperatiivne analgeesia: Valutustamist alustatakse juba operatsiooni eel ning jätkatakse nii peri- kui ka postoperatiivselt: nt operatsiooni eel paratsetamool, operatsiooni ajal lühitoimeline opioid koos operatsiooni lõpul intravenoosse MPSA ning postoperatiivselt valu tekkimisel kas opioid, MPSA või paratsetamool. (1).

 • 18. INVASIIVSED PROTSEDUURID.

 • E-kursuse lõpetamine - tagasiside andmine

 • Kasutatud allikad