Nädalavaade

 • Üldine


  • Enne kui alustame kursusega, palun vasta lühikesele küsimustikule, mis annab meile ananüümset tagasisidet selle kohta, millise motivatsiooniga asud kursust läbima. Kui oled küsimusele vastanud, siis näed ka ausat ülevaadet kõikide vastanute valikutest. Before you start with the course, we would like you to answer this short questionnaire, which gives us anonymous feedback about your motivation for taking this course. After answering these questions you can see how others have responded. Vene
 • 1. Mis on korruptsioon | What is corruption?

  • Palun vasta küsimustele.

 • 2. Kes on ametiisik? | Who is public official?


  • Palun vasta küsimustele.

 • 3. Millised on ametiisiku kohustused? | 3. What are the obligations of a public official?

  • Palun vasta küsimustele.

 • 4. Mis on soodustus ja korruptiivne tulu? | What are benefits and income derived from corrupt practices?

  • Palun vasta küsimustele.

 • 5. Mis on toimingupiirang (kuidas vältida huvide konflikti) ja kes on seotud isik? | What is a restriction on activity (how to avoid a conflict of interest) and who is related person?

  • Palun vasta küsimustele.

 • 6. Millised on toimingupiirangu erandid? | What are the exceptions for a restriction on activity?

  • Video pikkus 3:20


  • Length of the video 4:31


  • Palun vasta küsimustele.

 • 7. Kuidas ja millistest kõrvaltegevustest teatada? | What kind of side activities to report and how?

  • Palun vasta küsimustele.

 • 8. Millised on lobistamise põhimõtted? | What are the principles of lobbying?

  • Palun vasta küsimustele.

 • Lõpptest | Final test

  • Kursuse lõputestis on moodulite lõpuküsimustest programmi poolt valitud 12 küsimust, millest vähemalt 10-le tuleb vastata õigesti kursusest läbi saamiseks. Lõpptesti saab korrata kuni õnnestub lävend ületada, kuid iga uue katse tegemiseks tuleb oodata 2 tundi.


  • Kursuse lõputestis nr.2 on moodulite lõpuküsimustest programmi poolt valitud 10 küsimust, millest vähemalt 9-le tuleb vastata õigesti kursusest läbi saamiseks. Lõpptesti saab korrata kuni õnnestub lävend ületada, kuid iga uue katse tegemiseks tuleb oodata 2 tundi.

 • Rahulolu küsimustik | Feedback

 • Kaaspanustajad