Nädalavaade

 • Üldine


 • 1. Mis on korruptsioon | What is corruption?

 • 2. Kes on ametiisik? | Who is public official?


 • 3. Millised on ametiisiku kohustused? | 3. What are the obligations of a public official?

 • 4. Mis on soodustus ja korruptiivne tulu? | What are benefits and income derived from corrupt practices?

 • 5. Mis on toimingupiirang (kuidas vältida huvide konflikti) ja kes on seotud isik? | What is a restriction on activity (how to avoid a conflict of interest) and who is related person?

 • 6. Millised on toimingupiirangu erandid? | What are the exceptions for a restriction on activity?

 • 7. Kuidas ja millistest kõrvaltegevustest teatada? | What kind of side activities to report and how?

 • 8. Millised on lobistamise põhimõtted? | What are the principles of lobbying?

 • Lõpptest | Final test

 • Rahulolu küsimustik | Feedback

 • Kaaspanustajad