Kursus "Patsiendiohutuskultuur" on loodud kõikidele tervishoiutöötajatele, kes soovivad täiendada oma teadmisi organisatsiooni ohutuskultuuri tähtsusest patsiendiohutuse tagamisel. Selle kursuse eesmärgiks on anda ülevaade patsiendiohutuskultuuri olemusest ja tähtsusest ning hindamis- ja muutmisvõimalustest.